Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2021

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2021 i HolmedalsNet Ekonomisk förening. Stämman som tyvärr är försenad kommer att hållas digitalt torsdag 13 januari kl 19.00 via Microsoft Teams. Ni som anmäler er att närvara får en inbjudan och vidare instruktioner via e-post med en länk som man klickar på för att delta.För anmälan och vid frågor, skicka e-post till: info@holmedalsnet.se
Välkomna att delta digitalt önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer varav en ska vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
17. Information om vad som är på gång.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt §6, dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar. 

Verksamhetsberättelse för 2020

Fibernätet inom HolmedalsNets område har generellt fungerat väl under 2020 med ett par undantag.
Kommunikationsoperatör byttes från Telia till MittNät och för de över 70 år som hade fast telefoni från en av tjänsteleverantörerna kodades dosorna på distans vilket krånglade.
Vid juletid försvann TV-sändningar från samma leverantör några dagar vilket inte var så uppskattat.

Åtta nya anslutningar har tillkommit under året.

Föreningsstämman och övriga möten hölls på distans.

Ägarförhållande och medlemskap
Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna via 351 insatser á 17 600 kronor där varje insats motsvarar en anslutning. Till några företag och Årjängs kommun har föreningen sålt tjänsten fiberinkoppling och de är då inte medlemmar utan kunder i föreningen, totalt tolv stycken. Ytterligare tolv anslutningar finns i flerbostadshus. Totalt fanns den 31 december 2020 sammanlagt 375 anslutningar till fibernätet varav några vilande.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2021

Föreningsstämma, brev och driftsinformation

På grund av rådande situation med coronavirus har styrelsen beslutat att avvakta med datum för ordinarie föreningsstämma och återkommer när vi vet mer.

Många har fått ett brev från Telia angående att Årjängs Nät har beslutat att byta driftsansvarig från Telia Öppen Fiber till MittNät. Där var även en prislista bifogad som gällde företagsabonnemang. Brevet är felutskickat och alla privatkunder kommer få ett nytt brev från Telia där detta framgår. Telia beklagar det inträffade.

Under perioden 4-15 maj kommer driften av nätet flyttas från nuvarande driftsansvarig Telia Öppen Fiber till MittNät där Årjängs Nät numera är delägare. De allra flesta kommer att kunna ha kvar sin nuvarande operatör och blir det några förändringar kommer du få information i förväg om vad som gäller. Mer att läsa finns på Årjängs Näts hemsida:
https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Om-oss/Nyheter/Omlaggning-av-fibernatet/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma, brev och driftsinformation

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2019

Ordinarie föreningsstämma i HolmedalsNet Ekonomisk förening äger rum torsdag 20 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem.
Nedan finns en PDF-fil med inbjudan att ladda ner.
Kaffe och fika serveras.
Varmt välkomna önskar styrelsen!

HolmedalsNet – Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2019

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2019

Strömavbrott tisdag 28 maj som påverkar fiberanslutningen

Tisdagen den 28 maj mellan kl 09:00-14:00 kommer Ellevio genomföra ett underhållsarbete i sitt ledningsnät. Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.

Detta innebär att strömmen kommer brytas till noden som förser medlemmarna i Björkeviken, Bäckevarv, Holmerud, Månstad, Mölnerud, Rössbyn, Selen, Struven, Såviken, Södra Holmerud och Tången med fiberanslutning. Du kommer därför inte att kunna nyttja ditt fibernät under denna tid eller del av tid.

Mer information angående strömavbrottet finns på https://www.ellevio.se/stromavbrott eller så kan du ringa på telefonnummer 020-441100.

Om din fiberanslutning inte kommer igång efter avbrottet så kan du prova att starta om din medieomvandlare.

Årjängs Näts information:
https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Om-oss/Nyheter/Planerat-stromavbrott1/

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Strömavbrott tisdag 28 maj som påverkar fiberanslutningen

Planerade driftstopp 11 juni och 12 juni

Hej!
Årjängs Nät kommer göra planerade driftstopp vid några av sina noder. De som berörs är anslutningarna i Dusserud, Hajomsätra, Knutsbol och Ulveviken samt eventuellt om Kyrkerudsnoden kan stoppa datatrafiken mellan Årjäng och Fölsbyn.
Se nedan för mer exakt information från Årjängs Nät samt på deras hemsida i denna länk:
https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Driftstatus/
Med vänlig hälsning
HolmedalsNet
_______________________

INFO FRÅN ÅRJÄNGS NÄT:
Natten mellan den 11-12 juni kommer vi göra ett kort driftstopp av elförsörjningen till vård nod vid Kyrkerud i Årjäng på grund av uppgradering av batteribackuper. Driftstoppet är planerat till klockan 00:00-01:00. Det kan gå snabbare också.

Kvällen den 12 juni efter klockan 18:00 kommer vi att göra samma driftstopp på ytterligare fyra noder: Vännacka, Åsen, Svensbyn, Töcksfors

Dessa stopp kommer ske under kvällen. Lite svårt att meddela exakta tider då det är resväg mellan noderna och svårt att uppskatta exakt tidsåtgång för varje stopp.

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planerade driftstopp 11 juni och 12 juni

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse nedan, se även denna PDF-fil där även info om GDPR och verksamhetsberättelse för 2017 finns.

Torsdag 7 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
Kaffe och fika serveras. Välkomna önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid
stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig
ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och
resultaträkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen
skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och
revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall
vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra
veckor före årsmötet.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per
inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt
utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2018

Planerat strömavbrott, onsdag 20 december kl. 12:00-14:30

Onsdag den 20 december kl. 12:00-14:30 kommer Ellevio genomföra ett arbete i sitt ledningsnät. Detta innebär att strömmen kommer brytas till vår fibernod i Tången/Mölnerud. Kunder kopplade på denna nod kommer därför inte kunna nyttja sitt fibernät under denna tid.
Kunder kopplade till denna nod har adresser som: Björkeviken, Bäckevarv, Holmerud, Månstad, Mölnerud, Rössbyn, Selen, Struven, Såviken, Södra Holmerud, Tången.
Om inte länken kommer igång igen efter avbrottet så prova att starta om medieomvandlaren annars kontakta tjänsteleverantören.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planerat strömavbrott, onsdag 20 december kl. 12:00-14:30

Driftstopp 5 december kl. 10:00-14:00

På grund av arbete i elnätet stänger Ellevio av strömmen på vår nod i Holmedal, Breviken i morgon tisdag 5 december mellan kl. 10:00-14:00.
Detta berör medlemmar med adresser i:
Breviken
Gröttnäs
Hän
Nästeviken
Uppsal
Västra Viker
Östra Viker
Om anslutningen inte kommer igång efter avbrottet så prova att starta om din medieomvandlare. Annars kontakta din tjänsteoperatör.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Driftstopp 5 december kl. 10:00-14:00

Planerat driftstopp 14 nov kl. 05:00-06:00

Tisdagen den 14 november kommer vi byta en switch i vår huvudnod. Detta kommer innebära ett driftstopp mellan kl. 05:00 – 06:00 på tisdag morgon. Kunder som berörs av detta är medlemmar i fiberföreningarna Vatt-Net, SellNet, SN-Fiber, Holmerud och Fölsbyn samt kunder i centrala Årjäng.

Om inte länken kommer igång igen efter avbrottet så prova att starta om medieomvandlaren annars kontakta tjänsteleverantören.

Driftinformation finns även på Årjängs Näts hemsida:

https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Om-oss/Nyheter/Planerat-driftstopp-14-nov-kl-0500-0600/

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planerat driftstopp 14 nov kl. 05:00-06:00

Driftstörningar på grund av arbeten med elnätet

Ellevio stänger på grund av arbeten med nya elledningar av strömmen till följande noder under några förmiddagar framöver.

Noden i BREVIKEN vilket påverkar:
Gröttnäs, Breviken, Hän, Nästeviken, Uppsal samt Västra och Östra Viker.
29 juni kl 8:30-13:30
4 juli kl 9:30-12:30
6 juli kl 9:30-13.00

Noden i TÅNGEN vilket påverkar:
Björkeviken, Bäckevarv, Holmerud, Månstad, Mölnerud, Rössbyn, Selen, Såviken samt Tången.
4 juli kl. 9:30-13:30
6 juli kl. 9:30-13:00

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Driftstörningar på grund av arbeten med elnätet