Kartor / Områdesansvariga

HolmedalsNet omfattar följande områden

Blomskog: Fölsbyn.
Holmedal
: Alla hemman förutom Lilla Sundsbyn.
Töcksmark
: Knutsbol och Töcksmarks-Bön (delen som ligger mellan Knutsbol och Dusserud).
Västra Fågelvik
: Delen som ligger öster om sjön Foxen – Dusserud, Nästeviken, Sundsbyn, Västra Viker och Östra Viker.

Områdesansvariga

Bergerud / Kroken / Pikstad / Stallarebyn
Marianne Åstedt ( E-post: nanna.bergerud@hotmail.se Telefon: 0573-230 68 )

Björkeviken / Holmerud / Tången (väster om Struven)
Lars-Göran Karlsson ( E-post: lars@karlion.se Telefon: 0573-240 04 )

Bocklerud
Leif Nilsson (E-post: leif.enebacken@telia.com Telefon: 0573-300 19 )

Bäckevarv / Rössbyn (norr om E18)
Fredrik Hammar ( E-post: fredrik@hkprojekt.se Telefon: 0573-71 12 58 )
Per-Ove Ringsby ( E-post: per-ove@sydstuga.se Telefon: 070-232 45 10)

Dusserud / Fågelviks-Sundsbyn / Knutsbol / Töcksmarks-Bön
Bertil Arvidsson ( E-post: bertil.arvidsson@allmail.se Telefon: 0573-220 16 )
Christer Kindberg ( E-post: christer@laternasystem.se Telefon: 0573-221 61 )

Fölsbyn
Bengt-Åke Karlsson (E-post: bengt-ake.karlsson@liv.se Telefon: 0573-320 35 )
Ingemar Svahn (E-post: ingemar_svahn@telia.com Telefon: 0573-321 28 )

Gröttnäs / Holmedals-Breviken / Hän / Nästeviken / Uppsal / Västra Viker / Östra Viker
Esbjörn Andersson ( E-post: esbjorn.54@gmail.com Telefon: 0573-250 65 )
Runo Andersson ( E-post: runoandersson@hotmail.com Telefon: 0573-25113 )
Ingemar Lindell ( E-post: ingemar.lindell@gmail.com Telefon: 0573-250 55 )

Gårdtveten / Holmedals-Liane / Hällesrud / Myrevarv / Sollom / Uppsal
Morgan Svensson ( E-post: laxgatan44@gmail.com Telefon: 0573-200 01 )

Gördsbyn
Leif Arvidsson ( E-post: leif.a.arvidsson@telia.com Telefon: 0573-321 59 )

Hajom / Holmedals Prästgård
Per-Erik Axelsson ( E-post: per-erik.axelsson@telia.com Telefon: 070-570 05 91 )

Holmedals-Mölnerud / Rössbyn (söder om E18) / Tången (öster om Struven)
Olov Johannesson ( E-post: olov.rossbyn@telia.com Telefon: 0573-202 05 )
Jonas Olsson ( E-post: jonas.olsson@telia.com Telefon: 070-215 99 61 )

Leverbyn / Tveten
Roland Magnusson ( E-post: rolle632@gmail.com Telefon: 070-238 26 03 )

Månstad / Selen / Såviken
Karl-Erik Andersson ( E-post: karl-erik_andersson@bredband.net Telefon: 0573-202 87 )